ค้นหาบทความ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชุดที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (จำนวน 100 ข้อ)
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ขั้นตอนเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณูเป็นเช่นไร
1) การที่ละอองเรณูเข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
2) การที่ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียของพืชชนิดเดียวกัน
3) การที่ละอองเรณูงอกหลอดไปตามก้านเกสรตัวเมีย
4) ไม่มีข้อถูก
2. สารใดใช้เป็นตัวทดสอบการสังเคราะห์แสงของพืช
1) แป้ง 2) น้ำเกลือ
3) แอลกอฮอล์ 4) ไอโอดีน
3. พืชชนิดใดสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
1) มะม่วง ชบา 2) กุหลาบหิน กระชาย
3) ถั่ว ชบา 4) พู่ระหง ต้อยติ่ง
4. พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มีหลายชนิด ยกเว้น ต้นอะไร
1) กล้วยไม้ 2) มังคุด
3) คาร์เนชัน 4) เยอบีร่า
5. คำในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
1) ตอนกิ่ง 2) ปักชำ
3) ต่อกิ่ง 4) การถ่ายละอองเรณู
6. มะละกอ ถือได้ว่าเป็นผลไม้ประเภทใด
1) ผลเดี่ยว 2) ผลกลุ่ม
3) ผลรวม 4) ไม่มีข้อถูก

7 . ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มพืช กับสีธรรมชาติที่ผลิตออกมาได้ถูกต้อง
1) ขมิ้น พริก ให้สีเหลือง 2) แครอต มะเขือเทศ ให้สีแดง
3) อัญชัน ดอกโสน ให้สีน้ำเงิน 4) ใบบัวบก ใบย่านาง ให้สีเขียว
8. ขนมในข้อใดที่ไม่นิยมใช้ใบตองห่อ
1) ข้าวต้มมัด 2) ขนมตาล
3) ข้าวหลาม 4) ขนมกล้วย
9. ดอกไม้ในข้อใดที่มีเกสรชนิดเดียว
1) ดอกกุหลาบ 2) ดอกตำลึง
3) มะเขือ 4) ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นวิธีการขยายพันธุ์ของพืชชั้นต่ำ
1) การติดตา 2) การสร้างสปอร์
3) การใช้เมล็ด 4) การตอน
11. สัตว์ชนิดใดจัดเป็นสัตว์จำพวกสัตว์มีพิษ
1) ไส้เดือน 2) ตะขาบ
3) กิ้งกือ 4) จักจั่น
12. (1) นกถ่ายอุจจาระบ่อยๆ เพราะมีลำไส้สั้น
(2) ตัวตุ่นปากเป็ด ตัวกินมด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่ออกลูกเป็นตัว
(3) นกกระจอกเทศเป็นสัตว์ปีกแต่บินไม่ได้
จงเลือกข้อที่ถูกทั้งหมด
1) (1), (2) 2) (1), (3)
3) (2), (3) 4) (1), (2) และ (3)
13. ข้อใดเป็นสัตว์ป่าสงวนทั้งหมด
1) กวาง แรด เสือดาว 2) ละอง กระทิง ควายป่า
3) นกกระเรียน พะยูน สมเสร็จ 4) เก้งหม้อ ช้างป่า ไก่ฟ้า

14. ข้อใดไม่ใช่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
1) จิ้งเหลน งู 2) ปะการัง ฟองน้ำ
3) ดอกไม้ทะเล หอย 4) กิ้งกือ กุ้ง
15. พยาธิตัวจี๊ดสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ ถ้ารับประทานอาหารในข้อใด
1) ผักสด 2) หมูยอ
3) หมูแหนมดิบ 4) หมูหยอง
16. กบกับตุ๊กแก ต่างกันที่ตรงไหนมากที่สุด
1) การปฏิสนธิ 2) อาหารที่กิน
3) การออกไข่ 4) ถูกทุกข้อ
17. ข้อใดเป็นความสำคัญของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
1) เป็นเขตของสัตว์ป่าสงวนโดยเฉพาะ
2) เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามประชาชนเข้าไปอยู่อาศัย
3) เป็นสวนสัตว์หลากหลายชนิด
4) เป็นเขตป่าสงวนห้ามคนบุกรุก
18. ข้อใดผิด
1) เราใช้แร่แกรไฟต์ ทำไส้ดินสอดำ
2) แร่รัตนชาติที่แข็งที่สุด คือ เพชร
3) แร่ดีบุกมีประโยชน์ใช้ทำหินลับมีด
4) ฟลูออไรต์เป็นสารป้องกันฟันผุได้
19. ข้อใดจับคู่ชนิดของหินที่แปรสภาพได้ถูกต้อง
(1) หินฟิลไลท์ - หินดินดาน
(2) หินดินดาน - หินชนวน
(3) หินทราย - หินควอร์ตไซต์
1) (1) 2) (1), (2)
3) (1), (3) 4) (2), (3)

20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1) หยกและโอปอลเป็นแร่รัตนชาติ
2) เรเดียมเป็นแร่กัมมันตรังสี
3) ถ่านหินสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
4) น้ำมันเป็นแร่กัมมันตรังสี
21. หินในข้อใดที่เราสามารถพบซากฟอสซิลได้
1) หินชนวน 2) หินแกรนิต
3) หินปูน 4) หินพัมมิซ
22. ข้อใดเป็นอิทธิพลสำคัญในการเกิดหินแปร
1) ความร้อนและความกดดันภายในโลก
2) พลังแสงอาทิตย์
3) การถูกแรงอัดเป็นเวลานานๆ
4) การแข็งตัวของแมกมา
23. กลุ่มผู้ย่อยสลายคือสิ่งมีชีวิตจำพวกใด
1) สาหร่าย รา 2) ไรแดง ยีสต์
3) แบคทีเรีย รา 4) นก คน
24. ทุกข้อเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพิษต่อระบบนิเวศวิทยา ยกเว้นข้อใด
1) เสียงจากยานพาหนะในที่ที่มีการจราจรคับคั่ง
2) คราบน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันอับปาง
3) การลดใช้สเปรย์ฉีดฆ่าแมลง
4) การเผาขยะมูลฝอย
25. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับกาฝากกับ
ต้นไม้ใหญ่
1) เฟินกับต้นไม้ 2) นกเอี้ยงกับควาย
3) พยาธิไส้เดือนในลำไส้มนุษย์ 4) กบกับแมลง

26. บุคคลในข้อใดที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำลายชีวบริเวณ
1) โป้งทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
2) ปลาฆ่าแมลงที่เป็นศัตรูพืช
3) โต้งปลูกผักโดยฉีดยาฆ่าแมลง
4) ตาลใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช
27. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีหลายแบบ ยกเว้นข้อใด
1) ตั๊กแตนมีสีเขียว 2) หมีขั้วโลกมีขนยาว
3) ปิ๋มหน้าตาคล้ายแม่ 4) ผีเสื้อมีลวดลาย
28. ดินสีอะไรที่เหมาะนำมาปลูกพืชให้เจริญงอกงาม
1) สีดำ 2) สีน้ำตาล
3) สีน้ำตาลปนดำ 4) สีเขียวคล้ำ
29. ทุกข้อเป็นผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก ยกเว้นข้อใด
1) เกิดลมพายุบ่อย
2) เกิดอุณหภูมิและอากาศแปรปรวน
3) เกิดแผ่นดินไหว
4) เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
30. สารในข้อใดที่เมื่อปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจะไปทำลายโอโซน
1) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 2) คลอโรฟลูออโรคลอรีน
3) คาร์บอน 4) คาร์บอนมอนอกไซด์
31. ข้อใดเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์
1) ทำลายจุลชีวันโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต
2) รับประทานอาหารที่สุกและสะอาด
3) ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
4) ถูกทุกข้อ


32. เลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
.................... เป็นวิธีที่จุลินทรีย์ใช้แพร่พันธุ์เร็วที่สุด
ในแป้งข้าวหมากมีจุลชีวันชื่อ .................... อยู่
ใบแห้ง รากเน่า เป็นโทษของ ....................
1) การสร้างสปอร์ รา ยีสต์
2) การแบ่งตัว ยีสต์ รา
3) การแบ่งตัว ยีสต์ แบคทีเรีย
4) การสร้างสปอร์ รา แบคทีเรีย
33. จุลินทรีย์ในข้อใดที่สามารถนำมาสกัดเป็นยาเพนิซิลลินได้
1) ไวรัส 2) แบคทีเรีย
3) รา 4) ยีสต์
34. ข้อใดมิใช่เหตุผลที่นิยมใช้ปรอทในการบรรจุในเทอร์มอมิเตอร์
(1) ปรอทไม่เกาะข้างหลอดแก้ว
(2) ปรอทมีราคาถูกหาซื้อง่าย
(3) ปรอทเป็นตัวกลางทึบแสงทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
(4) ปรอททำให้บริสุทธิ์ได้ง่าย
(5) ปรอทแข็งตัวและเดือดได้ยาก
(6) ปรอทเปลี่ยนสถานะได้เร็ว
1) (1), (2) 2) (3), (4)
3) (2), (6) 4) (5), (6)
35. ข้อใดมีระดับอุณหภูมิเท่ากัน
1) จุดเดือด - จุดหลอมเหลว 2) จุดเยือกแข็ง - จุดระเหิด
3) จุดเยือกแข็ง - จุดเดือด 4) จุดหลอมเหลว - จุดเยือกแข็ง
36. วัตถุชนิดใดที่เหมาะนำมาทำวัสดุกันความร้อนได้ดีที่สุด
1) ดีบุก 2) พลาสติก
3) อะลูมิเนียม 4) กระดาษ

37. ทำไมเราถึงรู้สึกอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตก
1) เพราะแสงอาทิตย์ส่องมาที่โลกมากผิดปกติ
2) เมฆคลายความร้อนแฝงออกมา
3) มีเมฆมากผิดปกติ
4) แผ่นดินคลายความร้อนมากผิดปกติ
38. ในเทอร์มอมิเตอร์ เราจะสังเกตเห็นสีแดงอยู่ในหลอดเทอร์มอมิเตอร์
อยากทราบว่าเป็นสีของอะไร
1) สีของปรอท 2) สีของน้ำแดง
3) สีที่ผสมกับปรอท 4) สีผสมอาหาร
39. สารเคมีคืออะไร
1) สารที่มีความบริสุทธิ์ ไม่มีสารอื่นเจือปน
2) สารที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
3) สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของสาร ที่อาจจะเป็นได้ทั้งธาตุ สารประกอบ
และของผสม
4) การนำธาตุ หรือสารประกอบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน
40. ข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด
(1) น้ำมันเบนซิน (2) น้ำแป้ง (3) น้ำสลัด
(4) น้ำเชื่อม (5) สังกะสี
1) (1), (2), (3) 2) (1), (2), (4)
3) (1), (3), (5) 4) (1), (4), (5)
41. ข้อใดที่ไม่ใช่สารเคมีที่เจือปนอยู่ในอาหาร
1) ผงชูรส สารกันบูด 2) สีสังเคราะห์ เกลือแร่
3) สารกันหืน น้ำปลา 4) ไม่มีข้อถูก
42. เหล็ก แอลกอฮอล์ น้ำ ไอน้ำ เมื่อได้รับความร้อนในปริมาณที่เท่าๆ กัน
อยากทราบว่าสิ่งใดที่จะขยายตัวได้น้อยที่สุด
1) เหล็ก 2) แอลกอฮอล์
3) น้ำ 4) ไอน้ำ
43. เมื่อนำกระดาษลิตมัสไปทดสอบกับน้ำสบู่ ผลที่ปรากฏคือข้อใด
1) เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
2) เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นสีแดง
3) เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีส้ม
4) เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีม่วง
44. ข้อใดเรียงลำดับอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ถูกต้อง
1) ปาก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร
2) ปาก กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร
3) ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
4) ปาก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
45. คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ จะเป็นอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดมากที่สุด
1) ตับ 2) ไต
3) ปอด 4) กระเพาะอาหาร
46. ข้อใดเป็นหน้าที่ของถุงลมที่อยู่ภายในปอด
1) เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้และคายออกซิเจนตอนหายใจเข้า
2) คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกและรับก๊าซออกซิเจนตอนหายใจเข้า
3) ฟอกเลือดดำเป็นเลือดแดง
4) เก็บทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
47. นายสมชายเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารรสเค็มมาก ซึ่งจะเป็นอันตราย
ต่ออวัยวะส่วนใดมากที่สุด
1) ปอด 2) ตับ
3) ไต 4) กระเพาะปัสสาวะ
48. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเด็กหญิงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น
1) การมีประจำเดือน หน้าอกขยาย สะโพกผาย
2) การมีประจำเดือน เสียงแหลม
3) หน้าอกขยาย มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ
4) เสียงแตกพร่า มีขนขึ้นที่แขน ขา
49. บุคคลใดที่สงสัยว่าเป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติด
1) สมหญิงอาเจียนเป็นประจำ เนื่องจากทานอาหารไม่ตรงเวลา
2) สมชายนอนตื่นสายเป็นประจำ
3) บุญมามีรอยเข็มฉีดยาตามบริเวณแขน
4) บุญมีชอบอยู่คนเดียวเวลาหงุดหงิด
50. โรคในข้อใดที่เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจ
1) มะเร็ง 2) หิด
3) วัณโรค 4) มาลาเรีย
51. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของสสาร
1) สิ่งที่มีตัวตน 2) มีมวล
3) ต้องการที่อยู่ 4) สัมผัสได้ยาก
52. การจัดจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่อาศัยเกณฑ์ที่เหมาะสมในข้อใด
1) สถานะ 2) องค์ประกอบทางเคมี
3) เนื้อสาร 4) ถูกทุกข้อ
53. ถ้าจัดให้น้ำขี้เถ้า น้ำเชื่อม น้ำและ เงิน เป็นสารกลุ่มเดียวกัน
เกณฑ์ที่ใช้คือข้อใด
1) เนื้อของสาร 2) การนำไฟฟ้า
3) สารบริสุทธิ์ 4) สารประกอบ
54. สมบัติของสารแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
1) 2 ลักษณะ 2) 3 ลักษณะ
3) 4 ลักษณะ 4) ไม่มีข้อถูก
55. ข้อใดคือสมบัติที่เหมือนกันของสารละลายกับสารบริสุทธิ์
1) มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ 2) ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว
3) เป็นสารประกอบ 4) เป็นสารเนื้อเดียว
56. ข้อใดไม่ใช่สารประกอบ
1) น้ำตาลทราย 2) ดินประสิว
3) น้ำ 4) ปรอท
57. ข้อใดจัดเป็นสารเนื้อผสม
1) ทองแดง 2) คลอรีน
3) สังกะสี 4) ทองเหลือง
58. ข้อใดจัดเป็นสารละลาย
1) ปรอท 2) น้ำยาเช็ดแผล 30%
3) ทองแดง 4) น้ำตาลทราย
59. ธาตุกัมมันตรังสีที่ใช้ถนอมอาหาร คือข้อใด
1) คาร์บอน-14 2) ฟอสฟอรัส-32
3) โคบอลต์-60 4) โซเดียม-24
60. วิธีที่ดีที่สุดในการแยกเกลือออกจากกำมะถัน คือข้อใด
1) ละลายในตัวละลายแล้วกลั่น 2) ละลายน้ำแล้วกรอง
3) กลั่นลำดับส่วน 4) ละลายแล้วตกผลึก
61. วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะแยกผงถ่าน ข้าวสาร ออกจากกัน คือข้อใด
1) การกรอง
2) ใช้ตะแกรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มิลลิเมตร ร่อน
3) เก็บออก
4) ตกตะกอน
62. ข้อใดแยกสารละลายออกจากตัวทำละลายได้ดี
1) การตกตะกอน 2) การระเหย
3) การกลั่น 4) การกรอง
63. สารในข้อใดมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่
1) ปรอท 2) แอลกอฮอล์
3) น้ำ 4) น้ำเกลือ

64. สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวเกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2
ชนิดขึ้นไปมารวมกันด้วยแรง
ยึดเหนี่ยวทางเคมี และมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างจากเดิม หมายถึงข้อใด
1) สารประกอบ 2) ของผสม
3) สารละลาย 4) คอลลอยด์
65. ผงชูรสที่รับประทานแล้วปลอดภัยถ้านำไปเผาจะมีสีใด
1) สีขาว 2) สีเทา
3) สีดำ 4) สีน้ำเงิน
66. จากตารางเป็นการทดสอบสารด้วยกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินได้ผลดังนี้
สาร การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส
กระดาษลิตมัสสีแดง กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน
A
B
C
D น้ำเงิน
ไม่เปลี่ยน
ไม่เปลี่ยน
น้ำเงิน ไม่เปลี่ยน
แดง
ไม่เปลี่ยน
ไม่เปลี่ยน
สารในข้อใดเป็นกรด
1) A 2) B
3) C 4) D
67. ถ้าสารเคมีถูกผิวหนังสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติ คือข้อใด
1) ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำให้มากๆ
2) ล้างบริเวณนั้นด้วยกรดอ่อนๆ
3) ล้างบริเวณนั้นด้วยเบสอ่อนๆ
4) ทาครีมบำรุงผิว

68. ถ้าเราเอาขี้เถ้าจากเตาไฟมาละลายน้ำเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสผลจะเป็น
อย่างไร
1) กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
2) กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นน้ำเงิน
3) กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนแปลง
4) ข้อ 2) และ ข้อ 3) ถูก
69. สารละลายชนิดใดทำให้สบู่แข็งตัวได้
1) แมกนีเซียมซัลเฟต 2) แคลเซียมคาร์บอเนต
3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 4) ไฮโดรเจนซัลไฟด์
70. สารในข้อใดตรวจสอบน้ำส้มสายชู
1) เบเนดิกส์ 2) เมทิลแอลกอฮอล์
3) ไอโอดีน 4) เจนเชียนไวโอเลต
71. เหตุใดเมื่อนำขวดแก้วที่บรรจุน้ำอัดลมแช่ในช่องแช่แข็งขวดจึงแตก
1) น้ำอัดลมมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
2) ขวดแก้วถูกความเย็น
3) ขวดแก้วมีการหดตัว
4) ขวดแก้วมีปริมาตรเพิ่มขึ้น
72. หลักการในข้อใดทำเกลือสมุทร
1) การระเหยกับการตกตะกอน
2) การระเหยกับการตกผลึก
3) การระเหิดกับการตกผลึก
4) การหลอมเหลวกับการตกตะกอน
73. ข้อใดทำให้เกิดลมบก ลมทะเล
1) อิทธิพลของดวงจันทร์ 2) โลกหมุนรอบตัวเอง
3) การแผ่รังสีความร้อน 4) การพาความร้อน


74. ลมบกเกิดในเวลาใดและมีสาเหตุอย่างไร
1) ในเวลากลางวันอุณหภูมิเหนือพื้นน้ำสูงกว่าพื้นดิน
2) ในเวลากลางวันอุณหภูมิเหนือพื้นดินสูงกว่าพื้นน้ำ
3) ในเวลากลางคืนอุณหภูมิเหนือพื้นน้ำสูงกว่าพื้นดิน
4) ในเวลากลางคืนอุณหภูมิเหนือพื้นดินสูงกว่าพื้นน้ำ
75. เราตากผ้าในบริเวณใดจึงจะแห้งเร็วที่สุด
1) อากาศเย็นและมีไอน้ำมาก 2) อากาศเย็นและมีไอน้ำน้อย
3) อากาศร้อนและมีไอน้ำมาก 4) อากาศร้อนและมีไอน้ำน้อย
76. จุกยางห้อยตุ๊กตาติดกับกระจก โดยไม่ตกลงพื้นเกี่ยวข้องกับข้อใด
1) ความดัน 2) ความหนาแน่น
3) ความชื้น 4) แรงโน้มถ่วง
77.


จากภาพถ้าเราใส่น้ำลงในกระป๋องให้เต็ม ผลจะเป็นอย่างไร
1) รู A น้ำจะพุ่งไกลที่สุด 2) รู B น้ำจะพุ่งไกลที่สุด
3) รู C น้ำจะพุ่งไกลที่สุด 4) ทั้ง 3 รูจะพุ่งไกลเท่าๆ กัน
78. เครื่องมือชนิดใดใช้วัดความสูงบนเครื่องบิน
1) แอนนิมอมิเตอร์ 2) แอลติมิเตอร์
3) ไฮดรอมิเตอร์ 4) บารอมิเตอร์
79. ผู้ทดลอง "ฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆ" คือใคร
1) โทมัส เอดิสัน 2) ไมเคิล ฟาราเดย์
3) โรเบิร์ต บอยส์ 4) เบนจามิน แฟรงคลิน

80. วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่าอะไร
1) ตัวนำไฟฟ้า 2) ฉนวนไฟฟ้า
3) ตัวกลางไฟฟ้า 4) ตัวต้านทานไฟฟ้า
81. การถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินจะเกิดปรากฏการณ์ใด
1) ฟ้าแลบ 2) ฟ้าร้อง
3) ฟ้าผ่า 4) ไม่เกิดปรากฏการณ์ใด
82. โลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือโลหะใด
1) ทองแดง 2) เงิน
3) อะลูมิเนียม 4) เหล็ก
83. อโลหะต่อไปนี้เป็นฉนวนไฟฟ้า ยกเว้นข้อใด
1) ซิลีเนียม 2) ออกซิเจน
3) ซีนอน 4) แกรไฟต์
84. เพราะเหตุใดจึงติดตั้งสายล่อฟ้า
1) ป้องกันอันตรายจากการเกิดฟ้าผ่า
2) เพื่อให้เกิดฟ้าแลบ
3) ป้องกันการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า
4) เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า
85. สายไฟในบ้านชำรุด ถ้าเราต้องการซ่อมควรทำสิ่งใดก่อน
1) ปิดสวิตช์ไฟฟ้า 2) ยกสะพานไฟ
3) เปลี่ยนฟิวส์ 4) เปิดไฟฟ้าทุกดวง
86. กระแสไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทั่วไปมีแรงเคลื่อนเท่าใด
1) 110 โวลต์ 2) 120 โวลต์
3) 200 โวลต์ 4) 220 โวลต์
87. ไฟ A.C. เป็นไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งกำเนิดใด
1) จากธรรมชาติ 2) แบตเตอรี่
3) ไดนาโม 4) เซลล์สุริยะ
88. เครื่องมือที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้า คือข้อใด
1) วัตต์มิเตอร์ 2) โอห์มมิเตอร์
3) โวลต์มิเตอร์ 4) แอมมิเตอร์
89. ระบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
1) กาแล็กซี 2) สุริยะ
3) เอกภพ 4) เนบิวลา
90. ดาวดวงใดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นครั้งคราว
1) ดาวศุกร์ 2) ดาวอังคาร
3) ดาวเนปจูน 4) ดาวยูเรนัส
91. ดาวเคราะห์ดวงใดที่สวยงามมีวงแหวนล้อมรอบ
1) ดาวพฤหัสบดี 2) ดาวศุกร์
3) ดาวเสาร์ 4) ดาวยูเรนัส
92. ดาวหางจะมีหางยาวเมื่อโคจรเข้าใกล้สิ่งใด
1) โลก 2) ดวงอาทิตย์
3) ดาวพฤหัสบดี 4) ดาวเสาร์
93. ในเอกภาพ ธาตุที่มีมากที่สุด คือข้อใด
1) ไฮโดรเจน 2) ไนโตรเจน
3) ฮีเลียม 4) ออกซิเจน
94. ในช่วงฤดูใดที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นกว่าเวลากลางคืน
1) ฤดูฝน 2) ฤดูหนาว
3) ฤดูร้อน 4) ฤดูใบไม้ร่วง
95. ยานอวกาศลำใดที่สำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นลำแรก
1) ยานดิสคัฟเวอรี 2) ยานโคลัมเบีย
3) ยานอะพอลโล 11 4) ยานคลีเมนไทม์


96. การส่งข้อมูลจากดาวเทียมมายังโลกจะส่งมาในลักษณะใด
1) คลื่นเสียง 2) คลื่นแสง
3) คลื่นวิทยุ 4) คลื่นความถี่สูง
97. อุปกรณ์ชนิดใดจำเป็นต้องติดตั้งไว้กับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
1) โทรทัศน์ 2) กล้องถ่ายภาพ
3) วิทยุ 4) เครื่องอัดเสียง
98. ดาวเทียมดวงใดที่ไทยเช่าประเทศอินโดนีเซีย
1) ปาลาปา 2) อินเทลแซต
3) จีโอส 4) ชามอส
99. กาแล็กซีทางช้างเผือก มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร
1) ทรงกลม 2) ทรงกระบอก
3) รูปไข่ 4) รูปจักรหรือไข่ดาว
100. ดาวดวงใดที่เราจะเห็นได้ชัดเจนและเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในปลายเดือนตุลาคม
2548 ที่ผ่านมา
1) ดาวอังคาร 2) ดาวศุกร์
3) ดาวเสาร์ 4) ดาวพฤหัสบดี

ไม่มีความคิดเห็น: